Показники факторів і механізмів неспецифічного антиінфекційного захисту осіб з набутою короткозорістю середнього та високого ступеня.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Наведені результати досліджень показників неспецифічного імунітету у осіб що страждають на набуту короткозорість середнього та високого ступеня.
The results of studies of indicators of nonspecific immunity in individuals with acquired medium and high shortsightedness are present.
Опис
Ключові слова
короткозорість середнього та високого ступеня набутої форми, неспецифічний імунітет, acquired medium and high shortsightedness, nonspecific immunity
Бібліографічний опис
Показники факторів і механізмів неспецифічного антиінфекційного захисту осіб з набутою короткозорістю середнього та високого ступеня [Текст] / В. І. Шейко, Л. М. Гуніна , В. В. Дичко , П. Г. Пантелеєв // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 86–91.