Формирование компетентности преподавателей в области внедрения информационных технологий в учебный процесс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВВП «Мрія»
Анотація
Рассмотрены особенности формирования компетентности преподавателей в области внедрения информационных технологий в учебный процесс при изучении спецкурса повышения квалификации «Внедрение ИТ в учебный процесс». Показано, что введение нового спецкурса оказало положительное влияние на внедрение информационных технологий в университете.
Features of forming the competence of teachers in the field of introduction of information technologies in the learning process when studying a special course of advanced training "Introduction of IT in the learning process" are considered. It is shown that the introduction of a new special course had a positive impact on the introduction of information technology at the university.
Розглянуто особливості формування компетентності викладачів в галузі впровадження інформаційних технологій в навчальний процес при вивченні спецкурсу підвищення кваліфікації «Впровадження ІТ в навчальний процес». Показано, що введення нового спецкурсу зробило позитивний вплив на впровадження інформаційних технологій в університеті.
Опис
Ключові слова
компетентность, competence, учебный процесс, studying proccess, информационные технологии, Information technology
Бібліографічний опис
Шамшина, Н. В. Формирование компетентности преподавателей в области внедрения информационных технологий в учебный процесс [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2013), м. Суми, 5-6 грудня 2013 р. : у 2 т. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Т. 1. – С. 97–98.