Звинувачення на націоналістичному підґрунті проти діячів УАПЦ у 20–30-ті рр. ХХ ст., на прикладі Сумщини

Анотація
У тезах розглянуто звинувачення на націоналістичному підгрунті проти священнослужителів УАПЦ.
Theses consider accusations on a nationalist basis against the clergy of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.
Опис
Ключові слова
Українська автокефальна церква, репресії, Сумщина, "великий терор", православ'я, Ukrainian Autocephalous Church, Sumy Region, repressions, "great terror", Orthodoxy
Бібліографічний опис
Оліцький, В. Звинувачення на націоналістичному підґрунті проти діячів УАПЦ у 20–30-ті рр. ХХ ст., на прикладі Сумщини [Текст] / В. Оліцький // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 травня 2015 р., м. Суми. – Суми, 2015. – С. 87–90.