Розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 15-річчя випускової кафедри)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Історико-публіцистичне видання висвітлює процес розвитку спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка за 2017-2021 роки та присвячена 15-річному ювілею випускової кафедри. У тексті видання подано відомості про основні напрями роботи: навчальний, методичний, матеріально-технічний, науковий, соціально-виховний, логопедична практика; про основні досягнення та здобутки викладачів кафедри логопедії. Історико-публіцистичне видання розрахована на науковців у галузі спеціальної освіти, а також студентську молодь і всіх, хто цікавиться проблемами логопедії.
The historical and journalistic edition covers the process of development of the «Speech therapy» at the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko for 2017-2021 and dedicated to the 15th anniversary of the graduation department. The text of the publication provides information on the main areas of work: educational, methodical, material and technical, scientific, social and educational, speech therapy practice; about the main achievements and achievements of the teachers of the department of speech therapy. The historical and journalistic edition is intended for researchers in the field of special education, as well as students and all those interested in the problems of speech therapy.
Опис
Ключові слова
розвиток, навчальна робота, педагогічна логопедична практика, фахові компетенції, науково-дослідна робота, соціально-виховна робота, науково-практичний центр, здобутки, досягнення, перспектива, development, educational work, pedagogical speech therapy practice, professional competences, research work, social and educational work, scientific and practical center, achievements, achievements, perspective
Бібліографічний опис
Розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка [Текст] : до 15-річчя випускової кафедри : історико-публіцистичне видання / керівник колективу авторів і науковий редактор кандидат педагогічних наук, професор А. І. Кравченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2022. – 294 с.