Theoretical-Methodological Foundations of the Use of Song “Schlager” in Vocal Training of Future Musical Art Teachers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Methodological approaches and theoretical ideas of scientists in order to substantiate the peculiarities of the use of song schlager in vocal training of future musical art teachers are revealed in the article. The article outlines the features of the variety song: its leading role in the system of show business; professionalism of creators and performers of song schlager; version nature of the genre; its stage representation. The author argues that of great importance for future musical art teachers is the children’s schlager, the search of which should be added to the tasks for students for the period of pedagogical practice.
У статті висвітлено проблему актуалізації естрадної вокальної музики у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва з метою подальшого її використання у роботі зі шкільною молоддю. Показано, що проблема використання популярної музики у виховному процесі загальноосвітньої школи фокусується на пісенному шлягері, оскільки саме він служать найкращім музичним матеріалом для реалізації інтересів і вокально-виконавських можливостей учнів. Доведено, що нові віяння в музичній освіті потребують серйозного теоретико-методологічного обґрунтування. Визначено мету статті, яка полягає у висвітленні методологічних підходів і теоретичних ідей науковців задля обґрунтування особливостей використання пісенного шлягеру у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Охарактеризовано методологію дослідження, що базувалась на положеннях філософії музики, культурології, естетики, теорії виховання та музикознавства з опорою на науковий інструментарій психології, маркетингу та соціокомунікативного підходу. Інтердисциплінарний науковий дискурс здійснювався з опорою на такі аналітичні методи, як термінологічний, порівняльно-зіставний, компаративний аналіз і музичноінтонаційний аналіз пісенних шлягерів, а також систематизацію наукової думки (філософської, культурологічної, психологічної, музичнопедагогічної тощо). Метод теоретичного узагальнення дозволив сформулювати висновки пошуково-аналітичної роботи й визначити перспективи впровадження пісенного шлягеру в підготовку майбутніх учителів музики та шкільну практику. Показано, що термін «шлягер» має німецьке походження і був популярний у країнах соціалістичного табору у другій половині минулого століття. На початку XXI ст. його поступово витісняє термін «хіт». Доведено життєздатність шлягерів у соціокультурному хронотопі. Окреслено особливості функціонування естрадної пісні, зокрема шлягера: провідне значення в системі шоу-бізнесу; професіоналізм композиторів і виконавців; відкритість на нові інтерпретації, сценічна репрезентативність. Стверджується, що для професійного зростання майбутніх учителів музичного мистецтва важливими стають пошуки найкращих зразків дитячого шлягера.
Опис
Ключові слова
theoretical-methodological foundations, vocal training, song schlager, future musical art teachers, song hit, pop vocals, comprehensive school, теоретико-методологічні основи, вокальна підготовка, пісенний шлягер, майбутні учителі музичного мистецтва, пісенний хіт, естрадний вокал, загальноосвітня школа
Бібліографічний опис
Nikolai, H. Yu. Theoretical-Methodological Foundations of the Use of Song “Schlager” in Vocal Training of Future Musical Art Teachers [Text] / H. Yu. Nikolai // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 277–285. – doi: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/277-285.