Залишки лучних степів на лівобережжі Сули в Недригайлівському районі Сумської області (Україна)

Анотація
Узагальнено результати досліджень залишків степових ландшафтів у Недригайлівському районі Сумської області. Відмічається висока видова насиченість травостоїв, наявність типових видів рослин. Території, де зростають раритетні види, рекомендовано для заповідання. Констатується відновлення степової рослинності при зменшенні пасовищного навантаження та збільшення чисельності і віталітету окремих домінантів травостою.
The results of researches of the remains of the steppe landscapes which were saved in Nedrigaylovskiy district of Sumy region are generalized. The high specific saturation of the herbage, the presence of typical types of plants is noted. Areas, where rare species grow are recommended for protection. Renewal in the steppe vegetation at diminishing of the pasture loading and increasing of quantity and vitality of the separate dominants is stated.
Опис
Ключові слова
степи, збереженість, рідкісні види, заповідні об’єкти, steppe, safety, rare species, reserved objects
Бібліографічний опис
Карпенко, К. К. Залишки лучних степів на лівобережжі Сули в Недригайлівському районі Сумської області (Україна) [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 47–52.