Модифікація фразеологічного складу німецької мови протягом XI-XIV століть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної системи середньоверхньонімецької мови, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів.
The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect of linguoculturology, which consists in identification of national-cultural factors relevant for the formation of phraseological system of Middle High German. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined.
Опис
Ключові слова
середньоверхньонімецька мова, усталене словосполучення, фразеологічна одиниця, національно-культурні чинники, Middle High German, set expression, phraseological unit, national-cultural factors
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Модифікація фразеологічного складу німецької мови протягом XI-XIV століть [Текст] / В. І. Школяренко // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 120–125.
Зібрання