Внесок жінок у розвиток української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена дослідженню жінки у системі українських культурних цінностей другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Thesis is devoted to the study of women in the system of Ukrainian cultural values of the second half of the XIX - early XX century.
Опис
Ключові слова
соціальне становище жінки, сімейно-шлюбні стосунки, шлюбна обрядовість, social status of women, family and marriage relations, marriage rites
Бібліографічний опис
Вілях, І. С. Внесок жінок у розвиток української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] : магістер. робота / І. С. Вілях ; науковий керівник В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 56 с.