Структурно-семантичні типи безсполучникових складних речень у романі В. Шкляра «Маруся»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено проблемі аналізу природи складних безсполучникових речень, засвідчених у мові художньої літератури. Матеріалом для спостереження обрано роман В. Шкляра «Маруся». З’ясовано базові критерії визначення структурно-семантичних типів БСР. Розглянуто різновиди складних безсполучникових речень, що характерні для мовотворчості письменника.
The article is devoted to the problem of analyzing the nature of asyndetic complex sentences, found in the language of fiction. The material for the observation is V. Shklyar’s novel «Marusya». It is developed the basic criteria of determining the structural-semantic types of asyndetic complex sentences. The types of asyndetic complex sentences, which characterizes the author’s artistic speech, are considered.
Опис
Ключові слова
безсполучникове складне речення, структурно-семантичні типи, засоби зв’язку, інтонація, семантика, asyndetic complex sentence, structural-semantic types, means of communication, intonation, semantics
Бібліографічний опис
Горпинченко, О. М. Структурно-семантичні типи безсполучникових складних речень у романі В. Шкляра «Маруся» [Текст] / О. М. Горпинченко, Т. П. Беценко // Актуальні питання філології та методики викладання мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 квітня 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С. 66–70.
Зібрання