Мова поетичних творів Ігоря Калинця: фоностилістичний рівень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті в деталях з’ясовано специфіку звукової будови поетичних текстів Ігоря Калинця. Розглянуто стилістичні функції звукових компонентів у організації віршових творів. Визначено основні індивідуально-авторські риси використання фоностилістичних засобів у мовотворчості Ігоря Калинця.
In the article, the specifics of the sound structure of the poetic texts by Igor Kalinets are clarified in general detail. Stylistic functions of sound components in the organization of poetic texts are considered. The main individual-authoring features of the use of phonostylistic means in the writer's linguistic creativity are determined.
Опис
Ключові слова
фоностилістика, звук, алітерація, асонанс, поетичний текст, звукові повтори, звуковий символізм, phonostylistics, sound, alliteration, assonance, poetic text, sound repetitions, sound symbolism
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. Мова поетичних творів Ігоря Калинця: фоностилістичний рівень [Текст] / Т. П. Беценко, В. В. Волошина // Актуальні питання філології та методики викладання мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 квітня 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С. 22–26.
Зібрання