Впровадження проектного навчання на уроках біології в профільних класах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто шляхи впровадження проектного навчання на уроках біології в профільних класах. Акцентовано увагу на доцільності використання методу проектів в навчальній діяльності учнів профільних класів. Визначено особливості застосування проектного навчання на уроках біології. Висвітлено найважливіші загально навчальні уміння та компетенції учнів, які формуються в процесі роботи над проектом.
In the article considered the ways of implementing project-based learning in biology class in the specialized classes. The attention focused on the feasibility of using the project method in learning activities of students of specialized classes. Peculiarities in the use of project-based learning in biology class. Lit major general educational skills and competencies of students who are in the process of working on the project.
Опис
Ключові слова
проектне навчання, метод проектів, проектна технологія, профільне навчання, освітній проект, навчальний проект, старша школа, project-based learning, project method, project technology, specialized education, educational project, training project, high school
Бібліографічний опис
Маліношевська, Ю. А. Впровадження проектного навчання на уроках біології в профільних класах [Текст] / Ю. А. Маліношевська // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 119–124.