Про важливість формування інформаційних компетенстностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
фізико-математичний факультет СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У тезах розглянуто особливості компетентнісного підходу. Зазначено про важливість формування інформатичної компетентності.
The thesis considers the features of the competence approach. It is noted about the importance of the formation of computer competence.
Опис
Ключові слова
компетнтність, інформатична компетентність, компетентнісний підхід, competent approach, computer competence, competence
Бібліографічний опис
Подопригора, В. Про важливість формування інформаційних компетенстностей [Текст] / В. Подопригора // Студентська звітна конференція : матеріали результатів наукових досліджень молодих науковців. – Суми : Вид-во фізико-математичного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 12, т. 2. – С. 57–58.