Etymologische Analyse der Phraseologismen der deutschen Sprache

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується проблема етимологічного аналізу фразеологізмів німецької мови, визначаються зміни, які відбуваються в структурі і семантиці фразеологічних одиниць у процесі мовного розвитку.
The article deals with the problem of the etymological analysis of German phraseology, which consists in identification of structural and semantical changes of phraseological units in the process of language development.
Опис
Ключові слова
етимологічний аналіз, фразеологічна одиниця, екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники, etymological analysis, phraseological unit, intralinguistic and extralinguistic factors
Бібліографічний опис
Shkoliarenko, V. I. Etymologische Analyse der Phraseologismen der deutschen Sprache [Text] / V. I. Shkoliarenko // Germanistik in der Ukraine. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Jahrheft 7. – S. 166–172.
Зібрання