Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять із навчальної дисципліни «Історія церкви в Україні»

Анотація
Методичні рекомендації допоможуть студентам підготуватися до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія церкви в Україні». У виданні подаються структура навчальної дисципліни, критерії оцінювання, розподіл балів по темах, плани семінарських занять і самостійної роботи, рекомендована література з курсу.
Methodical recommendations will help students to prepare for seminars on the subject "History of the Church in Ukraine". The publication presents the structure of the discipline, assessment criteria, distribution of points by topic, plans for seminars and independent work, recommended literature from the course.
Опис
Ключові слова
Україна, церква, історія, релігія, соціальний процес, Ukraine, church, history, religion, clergy, social processes
Бібліографічний опис
Оліцький, В. О. Методичні рекомендації щодо підготовки студентів до семінарських занять із навчальної дисципліни «Історія церкви в Україні» [Текст] / В. О. Оліцький. – Суми, 2021. – 57 с.