Спектральні методи дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
В даний час величезне значення в фізико-хімічних дослідженнях набули спектральні методи дослідження структури речовини. Важливе практичне значення мають різноманітні спектрально-аналітичні методи.
Currently of great importance in physico-chemical studies obtained spectral methods of studying the structure of matter. Important practical value have different spectral and analytical methods.
Опис
Ключові слова
спектр, range, методи дослідження, research methods, спектральні методи дослідження, spectral research methods
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Спектральні методи дослідження [Текст] / А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2012) : матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2012 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Том 1. – С. 74–76.