Стендові матеріали з інформатики

Анотація
Представлені до розгляду стендові матеріали для кабінету інформатики з тем «Властивості носіїв даних», «Магнітні диски», «Оптичні диски», «Кристалічні диски».
Submitted posters for the office of Informatics on "data Properties", "disk", "Optical discs", "Crystal discs".
Опис
Ключові слова
стенд, стенди з інформатики, носії даних, stand, stands on Informatics, data carriers, візуалізація, visualization
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. В Стендові матеріали з інформатики [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, А. О. Юрченко, О. М. Удовиченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2012» : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (6–7 грудня 2012 р., м. Суми) : у 3-х ч. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – Ч. 3. – С. 68–69.