Красуня та чудовисько, або опозиція прекрасне ‒ потворне в поетонімосфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано опозиційну побудову поетонімосфери художнього твору. Йдеться зокрема про опозицію “прекрасне” – “потворне” та втілення цих естетичних категорій в поетонімах кількох творів літератури.
The article analyses the oppositional structure of the poetonymosphere in fiction. It particularly deals with the opposition “beautiful” – “ugly” and embodiment of these aesthetic categories in poetonyms of several literary works.
Опис
Ключові слова
ім'я, поетонім, поетонімосфера, прекрасне - потворне, name, poetonym, poetonymosphere, beautiful - ugly
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Красуня та чудовисько, або опозиція прекрасне ‒ потворне в поетонімосфері [Текст] / І. С. Гаврилюк // Восточноукраинский лингвистический сборник : сборник научных трудов / [отв. ред. Е. С. Отин]. ‒ Київ : ИД Дмитрия Бураго, 2012. ‒ Вип. 14. ‒ С. 42‒48.
Зібрання