Аеромікобіота деяких житлових приміщень Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Вперше проведені дослідження видового складу, чисельності та сезонної динаміки комплексів мікроміцетів в повітрі деяких спальних приміщень Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей. Наведено порівняльні дані мікокомплексів повітря класних та житлових кімнатах за 2013-2015 роки.
Detailed analysis of species composition, concentration and seasonal variation of micromycetes was carried out in the indoor air of some rooms of the Sumy Regional boarding school for talented and gifted children for the period 2013-2015.
Опис
Ключові слова
аеромікобіота, мікокоплекс, сезонна динаміка, Cladosporium, air mycobiota, mycocomplex, seasonal variation, Aspergillus, Alternaria
Бібліографічний опис
Подлєсна, Л. Р. Аеромікобіота деяких житлових приміщень Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей [Текст] / Л. Р. Подлєсна, Ю. І. Литвиненко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 42–48.