Словотвірні та семантичні адаптації французьких запозичень як засіб поповнення словникового запасу сучасної англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано способи словотвірної та семантичної адаптації французьких слів у англійській мові. На прикладах продемонстровано продуктивність суфіксів, запозичених із французької мови чи за її посередництва. Аналізуються приклади зміни значень запозичених слів, розвитку застарілих чи другорядних для французької мови значень.
The article analyzes the ways of derivational and semantic adaptation of French borrowings in English. The productivity of French suffixes (or suffixes borrowed via French) is demonstrated on specific examples. We also analyzed the change of meaning of the borrowed words, the development of obsolete or secondary meanings of French words in English.
Опис
Ключові слова
адаптація, французькі запозичення, суфіксація, префіксація, зміна значення., adaptation, French borrowings, suffixation, prefixation, change of meaning
Бібліографічний опис
Сахно, І. Словотвірні та семантичні адаптації французьких запозичень як засіб поповнення словникового запасу сучасної англійської мови [Текст] / І. Сахно, І. Божко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів і магістрантів. ‒ Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. ‒ С. 152–156.
Зібрання