Activités de compréhension orale

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is devoted to the problems of oral comprehension by university students. The author dwells upon the problems of audition before the actual listening, during listening and after it. Recommendations are given as for the choice of the texts and dialogues for oral comprehension.
Стаття присвячена проблемам аудіювання, які виникають у студентів університету. Автор досліджує проблеми аудівання до прослуховування запису, під час прослуховування та після нього. Запропоновано рекомендації щодо підбору текстів та діалогів для розуміння на слух.
Опис
Ключові слова
comptéhension orale, français comme deuxième mangue étrangère, audition, french as the second language, education
Бібліографічний опис
Boriak, N. Activités de compréhension orale / N. Boriak // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – Київ : НАУ, 2017. – C. 58–61.