3-тя Залізна дивізія Армії Української Народної Республіки

Анотація
3-я Залізна дивізія Армії УНР — військове формування, яке 26-27 червня 1919 року витримало оборону залізничної станції Вапнярка, що забезпечувало наступ головних військ УНР на місто Київ. 14-17 вересня 1920 року інженери дивізії разом із польськими інженерами побудували 330-метровий міст через річку Дністер біля села Городниця сучасної Івано-Франківської області.
The 3rd Iron Division of the UPR Army was a military formation that withstood the defense of the Vapnyarka railway station on June 26-27, 1919, that it was ensuring the offensive of the main UPR troops against the city of Kyiv. On September 14-17, 1920, the engineers of the division together with Polish engineers built a 330-meter-long bridge over the Dniester River near the village of Horodnytsia in the modern Ivano-Frankivsk region.
Опис
Ключові слова
3-тя Залізна дивізія Армії Української Народної Республіки, командир 3-ї гарматної бригади 3-ї Залізної дивізії Армії УНР, полковник Г. Чижевський, командир 7-го стрілецького Синього полку, генерал О. Вишнівський, командир 8-го Чорноморського полку генерал М. Крат, командир 9-го Стрілецького полку 3-ї Залізної дивізії Армії УНР генерал П. Шандрук, залізнична станція Вапнярка, міст через Дністер біля села Городниця, 3rd Iron Division of the Ukrainian People's Republic Army, commander of the 3rd Artillery Brigade of the 3rd Iron Division of the Ukrainian People's Republic Army Colonel G. Chizhevsky, commander of the 7th Rifle Blue Regiment, general O. Vyshnivsky, commander of the 8th Black Sea Regiment general M. Krat, commander of the 9th Rifle Regiment of the 3rd Iron Division of the Ukrainian People's Republic Army General P. Shandruk, Vapnyarka railway station, bridge across the Dniester near the village of Horodnytsia
Бібліографічний опис
Лаврик, В. В. 3-тя Залізна дивізія Армії Української Народної Республіки [Текст] : магістер. робота / В. В. Лаврик ; науковий керівник О. В. Вовк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 64 с.