До питання про мовостиль Олени Теліги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена аналізові різнорівневої мовно-стильової організації поетичних текстів О. Теліги. Увагу приділено характеристиці фонічних, лексичних, синтаксичних ознак поетичних творів митця. Зроблено спробу в загальних рисах окреслити специфіку творчої манери художника слова.
The article deals with the analysis of the different-level cultural and style organization of poetic texts by O. Teliha. Attention is drawn to the characteristics of the phonic, lexical, syntactic features of the artist's poetic works. An attempt was made in general to outline the specifics of the author’s creative manner.
Опис
Ключові слова
мова поезії, стиль, ідіостиль, художньо-образні засоби, поетична система, книжний стиль, language of poetry, style, idiostyle, artistic-figurative means, poetic system, book style
Бібліографічний опис
Беценко, Т. П. До питання про мовостиль Олени Теліги [Текст] / Т. П. Беценко // Актуальні питання філології та методики викладання мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 квітня 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С. 6–15.
Зібрання