Синтез ацетилсаліцилату хітозану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У роботі наведена методика одержання водорозчинного аспірину як перспективного засобу лікарського характеру, позбавленого подразнюючого впливу на органи травлення.
In the article the elaborated method of attaining water-dissolvable aspirin as a perspective means of medical kind, deprived of irritating influence on digesting organs is given.
Опис
Ключові слова
модифікат хітозану, біополімер, Chitozan Modificate, biopolymer
Бібліографічний опис
Скляр, А. М. Синтез ацетилсаліцилату хітозану [Текст] / А. М. Скляр, A. A. Солодовник // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Є. О. Лебідь, Л. М. Басанець, А. П. Вакал [та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 86–88.