Інформаційний потенціал архівних кримінальних справ репресованих у 1920–1930-ті рр. священиків Сумщини

Анотація
У тезах розкривається інформаційний потенціал архівних кримінальних справ, визначено основні типи документів та наявна у них інформація
The abstracts reveal the information potential of archival criminal cases, identify the main types of documents and the information available to them.
Опис
Ключові слова
репресії, кримінальна справа, СРСР, НКВС, духовенство, repression, criminal case, USSR, NKVD, clergy
Бібліографічний опис
Оліцький, В. О. Інформаційний потенціал архівних кримінальних справ репресованих у 1920–1930-ті рр. священиків Сумщини [Текст] / В. О. Оліцький // Україна в гуманітарних та соціально-економічних вимірах : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29–30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – Ч. 2. – С. 97–99.