Різниці у діаметрах зон пригнічення між штамами Staphylococcus aureus, що виділені від хворих та від безсимптомних носіїв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Досліджувалися різниці у діаметрах зон пригнічення для штамів Staphylococcus aureus, виділених від хворих та від безсимптомних носіїв. Діаметри зон пригнічення для 4 антибіотиків — E, CIP, GM, FM — є достовірно більшими для штамів від хворих, ніж для штамів від безсимптомних носіїв, частка стійких штамів так само є більшою серед штамів від хворих. Протилежна ситуація спостерігається для Va, CTX, CZ. Для OX і CHL різниць між групами не виявлено.
Using disc-diffusion method the differences in diameters of inhibition zones for strains of Staphylococcus aureus isolated from sick and from asymptomatic carriers were investigated. It was found that the diameters of inhibition zones for E, CIP, GM, FM are significantly higher for sick people's strains, than strains isolated from asymptomatic carriers. The opposite situation was observed for Va, CTX, CZ. For OX and CHL no differences between groups were found.
Опис
Ключові слова
Staphylococcus aureus, диско-дифузійний метод, діаметри зон пригнічення, хворі, безсимптомні носії, disk diffusion method, diameter of the zone of inhibition, sick peoples, asymptomatic carriers
Бібліографічний опис
Данько, Я. М. Різниці у діаметрах зон пригнічення між штамами Staphylococcus aureus, що виділені від хворих та від безсимптомних носіїв [Текст] / Я. М. Данько // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 57–60.