Філософія та культура статі: ґендерний аналіз

Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Монографія містить базові знання щодо основних проблем виникнення і ґенези проблематики статі, знайомить з провідними культурологічними концепціями в сфері гендерних досліджень Автор розкриває гендерні аспекти культурних символів та міфологічних образів, процес формування та трансформації таких соціокультурних феноменів статі як тілесність, сексуальність, сім’я і кохання. Видання рекомендується усім тим, хто цікавиться філософією, культурою і історією сім’ї, статі і гендерними дослідженнями в цілому.
The monograph touches upon basic knowledge of the main problems of the rising and genesis of gender issues. Much attention is given to leading cultural concepts in the field of gender studies. The author reveals gender aspects of cultural symbols and mythological images, the process of the formation and the transformation of such sex socio-cultural phenomena as physicality, sexuality, family, love and others. The publication is recommended for anyone interested in philosophy, culture and family history, sex and gender studies in general.
Опис
Ключові слова
філософія, культура, стать, жінка, ґендерний аналіз, символ, philosophy, culture, sex, gender, woman, gender analysis, symbol
Бібліографічний опис
Луценко, О. А. Філософія та культура статі: ґендерний аналіз : монографія [Текст] / О. А. Луценко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 349 с.