Варіювання тонального інтервалу в інтонаційному оформленні англомовних динамічних описів природи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Тези наукової доповіді присвячено дослідженню варіювання тонального інтервалу в інтонаційному оформленні динамічних описів природи англомовної прози
The paper is aimed to study the variations of tonal interval in the intonation of English dynamic landscape descruptions.
Опис
Ключові слова
інтонація, аудитивний аналіз, динамічний опис природи, тональний інтервал, intonation, auditory analisys, dynamic landscape descrition, tonal interval
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Варіювання тонального інтервалу в інтонаційному оформленні англомовних динамічних описів природи [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, (30 листопада, 2021 р., м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С 26–28.