Методичні особливості розвитку силових здібностей школярів старшого шкільного віку засобами армспорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сучасний армспорт стрімко розвивається на міжнародній спортивній арені, стрімко зростає конкуренція серед спортсменів на світових та Європейських чемпіонатах. За останні роки створені всі передумови для того, щоб у найближчому майбутньому армспорт був включений до програми Олімпійських ігор. Тому пошук інноваційних шляхів розвитку силових здібностей армспортсменів юнацького та юніорського віку, на противагу традиційним методикам, є перспективою у теоретичному забезпеченні боротьби на руках та є актуальним і своєчасним для сучасної тренувальної практики. Дана робота, присвячена саме вирішенню цієї теми.
Modern arm wrestling is rapidly developing in the international sports arena, competition among athletes at world and European championships is growing rapidly. In recent years, all the prerequisites have been created for the inclusion of arm wrestling in the Olympic program in the near future. Therefore, the search for innovative ways to develop the strength abilities of youth and junior athletes, in contrast to traditional methods, is a prospect in the theoretical provision of wrestling and is relevant and timely for modern training practice. This work is devoted to solving this topic.
Опис
Ключові слова
армспорт, силова підготовка, сила, м’язи, м’язові волокна, armsport, strength training, strength, muscles, muscle fibers
Бібліографічний опис
Плодистий, Є. О. Методичні особливості розвитку силових здібностей школярів старшого шкільного віку засобами армспорту [Текст] : магістер. робота / Є. О. Плодистий ; науковий керівник С. А. Лазоренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 85 с.