Візуалізація як сучасна стратегія навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття візуалізація. Розглянуто функції візуалізації, доцільність її використання під час навчання. Описано погляди науковці щодо застосування засобів візуалізації на уроках. Представлені власноруч створені засоби візуалізації для підтримки вивчення тем «Інтерполяція» та «Методи розв’язування нелінійних рівнянь».
In this article analyzes different approaches to the definition of visualization. The functions of visualization, the appropriateness of its use during teaching. We describe the views of scientists on the use of visualization tools in teaching. Presented manually created visualizations to support the study subjects "interpolation" and "Methods for solving nonlinear equations”.
Опис
Ключові слова
візуалізація, інтелект-карти, методика навчання математики, visualization, Mind Maps, teaching methodology of mathematics
Бібліографічний опис
Безуглий, Д. Візуалізація як сучасна стратегія навчання [Текст] / Д. Безуглий // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (2). – С. 5–11.
Зібрання