Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7963
Title: Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи
Other Titles: Education for the 21st Century: Challenges, Problems, Prospects
Keywords: дистанційна форма навчання
інноваційний розвиток закладу освіти
управління закладом освіти
професійна підготовка педагогів
освіта обдарованих
інклюзивна освіта
інноваційний розвиток
підготовка соціальних працівників
освіта дорослих
distance education
innovative development of an educational institution
school management
teacher training
gifted education
inclusive education
innovative development
training social workers
adult education
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, (29-30 жовтня 2019 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Т. 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 173 с.
Abstract: Короткий огляд (реферат): Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». У матеріалах конференції розглядаються світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті управління інноваційним розвитком закладу освіти; інноваційні технології професійної підготовки педагогів; освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний контексти; інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку; нова парадигма підготовки соціальних працівників за сучасних умов; освіта дорослих в Україні та світі: реалії та перспективи.
Proceedings contain materials of the International scientific-practical conference “Education for the 21st Century: Challenges, Problems, Prospects”. Proceedings of the conference reveal world experience of distance education development in the domestic context; management of innovative development of the education; innovative technologies for teacher training; gifted education: national and international contexts; inclusive education in the context of innovative development; a new paradigm for training social workers in present conditions; adult education in Ukraine and abroad: realities and perspectives.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7963
Appears in Collections:Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Освіта для 21 століття_Т.2.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.