Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6493
Title: Використання мережевих технологій в умовах глобалізації вищої освіти
Other Titles: Use оf Network Technologies in the Conditions оf Globalization оf Higher Education
Authors: Дяченко, Світлана Володимирівна
Diachenko, Svitlana Volodymyrivna
Keywords: глобалізація
регіоналізація
інтеграція
глобальна освіта
крос- культурна грамотність
мережеві технологїі навчання
globalization
revivifying
integration
global education
race-cultural competence
network technologies of education
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Дяченко, С. В. Використання мережевих технологій в умовах глобалізації вищої освіти [Текст] / С. В. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 121–127.
Abstract: У статті розглянуто відомі моделі глобальної освіти. Глобалізація вищої освіти визначається як один із напрямів розвитку сучасної педагогічної теорії і практики, що ґрунтується на необхідності підготовки людини до життя в умовах швидко змінюваного, дедалі більш інтегрованого світу. Обґрунтовано доцільність використання мережевих технологій навчання у системі вищої освіти в умовах глобалізації.
The known models of global education are considered in the article. Globalization of higher education is determined as one of directions of modern pedagogical theory and practice foundation development. The basis of these theory and practice foundation is a necessity of people ability to live in the conditions of rapid changeable, more computer- integrated world. Expedience of network technologies application in the system of higher education in the globalization conditions is grounded in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6493
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diachenko.pdf131,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.