Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5702
Title: Майбутнє інтернету та його вплив на освіту
Other Titles: Future Internet and its Influence on Education
Authors: Дущенко, О. С.
Dushchenko, O. S.
Keywords: Інтернет
майбутнє Інтернету
інтернет-технології
тренди розвитку Інтернету
сценарії розвитку мережі Інтернет
«Інтернет речей»
цифровий світ майбутнього
вплив Інтернету на життя людини
вплив Інтернету на освіту
Internet
Future Internet
Internet
Technology
Internet development trends
scenarios development of the Internet
"Internet of things"
digital world of the future
impact of the Internet on human life
impact of the Internet on education
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Дущенко, О. С. Майбутнє інтернету та його вплив на освіту [Текст] / О. С. Дущенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 185–191.
Abstract: Сфера інформаційно-комунікаційних технологій, особливо мережа Інтернет, інтернет-технологій швидко розвиваються, їх розвиток впливає на всі сфери сучасного інформаційного суспільства. Від того яким буде майбутнє Інтернету, інтернет- технологій, залежить і майбутнє всіх сфер життя людства. Науковці стверджують про необхідність використання Інтернету в навчанні для більш успішної та якісної освіти в сучасному світі. У статті аналізується питання майбутнього Інтернету, представлені експертні висновки, думки науковців про те, яким буде Інтернет в недалекому майбутньому, особливості розвитку мережі Інтернет. Науковці розглядають вплив Інтернету на життя людства з різних сторін. Пропонується припущення про майбутнє Інтернету та його вплив на освіту. Адже, зараз Інтернет, інтернет-технології активно використовуються в українській освіті, так як і повинно бути в сучасному інформаційному суспільстві. Тому важко представити майбутнє без Інтернету.
The scope of information and communication technologies, especially networks Internet, Internet technology develops, their development affects all areas of the modern information society. From that which will future Internet, Internet Technology, depends future on all spheres of human life. Scientists claim about the necessity of using the Internet in education for better and quality education in the modern world. The article analyzes the future of the Internet, provided expert opinions, thoughts of scientists about how the Internet will in the near future, features the development of the Internet. Scientists view the impact of the Internet on human life from different angles. It is proposed to assumptions about future of the Internet and its impact on education. For now, Internet, Internet technology widely used in the Ukrainian education, as it should be in today's information society. Therefore, it is difficult to imagine a future without the Internet.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5702
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дущенко_Майбутнє інтернету.pdf671,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.