Browsing by Author Ohiienko, Olena Ivanivna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців з публічного управління та адмініструванняОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2014Модель дослідницького університету В. Гумбольдта: історія і сучасністьОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2015Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів СШАОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2020Організаційно-педагогічні засади проєктування розвитку закладу загальної середньої освіти в системі управління освітоюОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna; Подлєсна, Юлія Юріївна; Podliesna, Yuliia Yuriivna
2021Організаційні засади реалізації виховного потенціалу закладів позашкільної освітиОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna; Панасюк, Михайло Михайлович; Panasiuk, Mykhailo Mykhailovych
2019Освіта корінних народів у США і Канаді: історія і сучасні реаліїОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2010Педагогічна освіта Норвегії: генеза і тенденції розвиткуОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2020Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх юристів у закладі вищої освітиОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna; Маломуж, Сергій Вікторович; Malomuzh, Serhii Viktorovych
2014Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і АвстраліїОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2019Полікультурність як провідний принцип функціонування систем вищої освіти США, Канади, Великої Британії і АвстраліїОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2015Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхідОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2014Розвиток краєзнавчого туризму в Польщі у другій половині XX – початку XXI століттяОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2021Розвиток художньої обдарованості вихованців гуртків мистецького профілюОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna; Часниченко, Олеся Юріївна; Chasnychenko, Olesia Yuriivna
2013Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівцяОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2017Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвиткуОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2014Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесівОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2022Тенденції розвитку іншомовної професійної освіти в контексті входження України до єдиного світового інформаційного та освітнього просторуОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2012Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід німецькомовних країнОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2021Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школаКривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Бикова, Марія Миколаївна; Bykova, Mariia Mykolaivna; Волошко, Ганна Валеріївна; Voloshko, Hanna Valeriivna; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Проценко, Ірина Іванівна; Protsenko, Iryna Ivanivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Бойченко, Марина Анатоліївна; Boichenko, Maryna Anatoliivna; Мартиненко, Олена Вікторівна; Martynenko, Olena Viktorivna; Чкана, Ярослав Олегович; Chkana, Yaroslav Olehovych; Шишенко, Інна Володимирівна; Shyshenko, Inna Volodymyrivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Скоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna; Сбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Огієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2020Управління інформаційно-розвивальним середовищем інноваційного закладу загальної середньої освітиОгієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna; Ткаченко, Анастасія Андріївна; Tkachenko, Anastasiia Andriivna