Browsing by Author Чернякова, Жанна Юріївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Adaptation of Training of Future Teacher to Professional Activity in the New Ukrainian School (on the Example of the Discipline “Current Issues of Innovative Development of Education”)Кривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
5-May-2017Professional and Edagogical Training of Teachers in the Context of Managing Quality of Educational Services in Great BritainЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Шаповалова, Ольга Віталіївна; Shapovalova, Olha Vitaliivna
2015The Formation of Internationalized Educational Space as a Comparative Pedagogical ProblemЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2021Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематикаКривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Сбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Волошко, Ганна Валеріївна; Voloshko, Hanna Valeriivna; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Бикова, Марія Миколаївна; Bykova, Mariia Mykolaivna; Проценко, Ірина Іванівна; Protsenko, Iryna Ivanivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna; Бойченко, Марина Анатоліївна; Boichenko, Maryna Anatoliivna
2016Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладівЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2019Наскрізна педагогічна практикаСбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Кривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Будянський, Дмитро Васильович; Budianskyi, Dmytro Vasylovych; Бикова, Марія Миколаївна; Bykova, Mariia Mykolaivna; Проценко, Ірина Іванівна; Protsenko, Iryna Ivanivna; Бойченко, Марина Анатоліївна; Boichenko, Maryna Anatoliivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna
2022Особливості навчання без напруження в сучасних закладах загальної середньої освіти (на прикладі анкетування учнів 9-х класів)Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Драновська, Єлизавета; Dranovska, Yelyzaveta; Стрельцова, Ірина; Streltsova, Iryna
2009Професійна підготовка вчителів старшої школи Великої Британії у контексті інтернаціоналізації освітиЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2014Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвідЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2022Самостійна робота студентів з курсу «Педагогіка»Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna
2018Структурно-функціональна модель формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплінЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2021Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школаКривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Бикова, Марія Миколаївна; Bykova, Mariia Mykolaivna; Волошко, Ганна Валеріївна; Voloshko, Hanna Valeriivna; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Проценко, Ірина Іванівна; Protsenko, Iryna Ivanivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Бойченко, Марина Анатоліївна; Boichenko, Maryna Anatoliivna; Мартиненко, Олена Вікторівна; Martynenko, Olena Viktorivna; Чкана, Ярослав Олегович; Chkana, Yaroslav Olehovych; Шишенко, Інна Володимирівна; Shyshenko, Inna Volodymyrivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Скоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna; Сбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Огієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2008Формування громадянина світу в контексті громадянської освіти ВеликобританіїЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2017Формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплінЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2020Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення педагогічних дисциплінЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2020Характеристика змішаного навчання в умовах інформатизації вищої освітиЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2010Цілі інтернаціоналізації вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесівЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2015Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої БританіїЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2017Інновації в управлінні самостійною роботою студентів-бакалаврів: теоретичні та методичні засадиЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna
2012Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої БританіїЧернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna