Browsing by Author Одінцова, Оксана Олександрівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Використання математичного моделювання в процесі навчання математичному програмуваннюОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2019Використання моментів історизму при формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів фізикиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2018Деякі теоретичні аспекти навчання учнів основної школи розв'язувати раціональні рівняння, що зводяться до квадратнихОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Кондик, Юлія; Kondyk, Yuliia
2022До питання використання елементів теорії ігор у гуртковій роботі з математикиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Кіблицька, Ольга Вікторівна; Kiblytska, Olha Viktorivna; Захарченко, Т. І.; Zakharchenko, Т. І.
2017До питання навчання студентів створенню багатовимірних моделей економічних задачОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2020До питання розв’язування рівнянь, що містять цілу та дробову частини числа, графічним способомОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2020До питання розв’язування рівнянь, що містять цілу та дробову частині числаОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2021Критеріальні умови в задачах теорії ігорОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Кіблицька, Ольга Вікторівна; Kiblytska, Olha Viktorivna
2011Науковометодичні особливості викладання математичного програмування в умовах кредитно-модульної системиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Микитенко, Наталія Олександрівна; Mykytenko, Nataliia Oleksandrivna
2020Обернене навчання та виклики сьогоденняОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Гавриленко, Марина; Havrylenko, Maryna
2020Особливості використання оберненого навчання у старшій школі (на прикладі вивчення теми «Показникова та логарифмічна функції»)Одінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Гавриленко, Марина Сергіївна; Havrylenko, Maryna Serhiivna
2020Особливості навчання елементам тригонометрії в шкільному курсі математикиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Уварова, Лідія Михайлівна; Uvarova, Lidiia Mykhailivna
2022Особливості розв’язування стереометричних задач зно з математики через призму аналізу сертифікаційної роботиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2016Особливості створення математичних моделей задач, що вивчаються в лінійному програмуванніОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2020Про алгоритм гейла-шеплі та можливості його використання в позакласній роботі з математикиОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Кудлай. А. Б.; Kudlai, A. B.
2019Розвиток просторової уяви учнів при розв’язуванні конструктивних задач на побудову на уроках стереометріїПриходько, Олена; Prykhodko, Olena; Одінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2017Роль міжпредметних зв’язків математики та економіки при створенні багатовимірних моделей задачОдінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2018Структурні властивості раціональних чисел – важлива складова математичних знань вчителів математикиЛиман, Федір Миколайович; Lyman, Fedir Mykolaiovych; Одінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna
2020Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями cучасного освітнього середовищаЗавражна, Олена Михайлівна; Zavrazhna, Olena Mykhailivna; Салтикова, Алла Іванівна; Saltykova, Alla Ivanivna; Шкурдода, Юрій Олексійович; Shkurdoda, Yurii Oleksiiovych; Мороз, Іван Олексійович; Moroz, Ivan Oleksiiovych; Каленик, Михайло Вікторович; Kalenyk, Mykhailo Viktorovych; Іваній, Володимир Степанович; Ivanii, Volodymyr Stepanovych; Одінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna; Мартиненко, Олена Вікторівна; Martynenko, Olena Viktorivna; Шишенко, Інна Володимирівна; Shyshenko, Inna Volodymyrivna; Чкана, Ярослав Олегович; Chkana, Yaroslav Olehovych; Drushliak, Maryna Hryhorivna; Друшляк, Марина Григорівна; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Пухно, Світлана Валеріївна; Pukhno, Svitlana Valeriivna; Балабан, Ярослав Романович; Balaban, Yaroslav Romanovych
2019Історичний огляд наповнення змістової лінії рівнянь та нерівностей в старшій школіКондик, Юлія; Kondyk, Yuliia; Одінцова, Оксана Олександрівна; Odintsova, Oksana Oleksandrivna