Browsing by Author Скоробагатська, Оксана Іванівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Coaching Technology as a Method of Optimizing Socio-Economic Efficiency of the Personnel in OrganizationСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2021On the Issue of Key Coaching Competences of the Organization ManagerСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna
2020Гендерні особливості в управлінській діяльності менеджераСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Білоус, Каріна Віталіївна; Bilous, Karina Vitaliivna
2012До проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату як умови ефективного управління навчальним закладомСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2014До проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи в умовах суспільства ризикуСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2020Комунікативна культура викладача закладу вищої освіти та її розвиток у професійній діяльностіСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Дмитрівська, Анна Миколаївна; Dmytrivska, Anna Mykolaiivna
2019Методика позитивного та негативного підкріплення в педагогічній психологіїСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2015Основні тенденції розвитку екологічної психологіїСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2006Попівська академія як феномен освітнього простору Слобідської України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.Сбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Скоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2012Проблема ціннісного самовизначення особистості майбутнього менеджера освітиСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2019Проблема інтернет-залежності підлітків у сучасних психолого-педагогічних дослідженняхСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2014Психологічні особливості інноваційної діяльності в суспільстві ризикуСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2020Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності ЗВОСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Розман-Лі, Аліса Василівна; Rozman-Li, Alisa Vasylivna
2021Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школаКривонос, Ольга Борисівна; Kryvonos, Olha Borysivna; Бикова, Марія Миколаївна; Bykova, Mariia Mykolaivna; Волошко, Ганна Валеріївна; Voloshko, Hanna Valeriivna; Коваленко, Наталія Володимирівна; Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna; Проценко, Ірина Іванівна; Protsenko, Iryna Ivanivna; Чернякова, Жанна Юріївна; Cherniakova, Zhanna Yuriivna; Бойченко, Марина Анатоліївна; Boichenko, Maryna Anatoliivna; Мартиненко, Олена Вікторівна; Martynenko, Olena Viktorivna; Чкана, Ярослав Олегович; Chkana, Yaroslav Olehovych; Шишенко, Інна Володимирівна; Shyshenko, Inna Volodymyrivna; Осьмук, Наталія Григорівна; Osmuk, Nataliia Hryhorivna; Скоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Чистякова, Ірина Анатоліївна; Chystiakova, Iryna Anatoliivna; Сбруєва, Аліна Анатоліївна; Sbruieva, Alina Anatoliivna; Огієнко, Олена Іванівна; Ohiienko, Olena Ivanivna
2020Управління формуванням коучингових компетенцій у майбутніх менеджерів організаціїКозлова, Олена Григорівна; Kozlova, Olena Hryhorivna; Скоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2017Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управлінняСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna
2020Формування національної свідомості студентів в умовах закладу вищої педагогічної освітиСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Івченко, Андрій Ігорович; Ivchenko, Andrii Ihorovych
2020Формування ціннісних орієнтацій студентів в умовах закладу вищої педагогічної освітиСкоробагатська, Оксана Іванівна; Skorobahatska, Oksana Ivanivna; Куца, Ангеліна Миколаївна; Kutsa, Anhelina Mykolaivna