Додаток 2

Вимоги до матеріалів, наданих для розміщення
в інституційному репозитарії СумДПУ імені А. С. Макаренка

 

Необхідні відомості

Поля для заповнення автором

Матеріал публікувався або розповсюджувався раніше

Інформація щодо публікацій (рік, місце видання (джерело), видавництво, кількість публікацій)

Матеріал включає більше 1 файлу

Кількість файлів (один ресурс може включати декілька файлів)

Бібліографічний опис

(повний бібліографічний опис для опублікованих матеріалів згідно з рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1-2006)

Бібліографічний опис робиться згідно з методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті Наукової бібліотеки

Видавець/ видавництво (факультативно)

 

Редактор (якщо є)

 

Науковий керівник (якщо є)

 

Автор, співавтори

українською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)

 

Автор, співавтори

російською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)

 

Автор, співавтори

англійською мовою (Прізвище та ім’я). При введенні англійською мовою прізвища та імені застосовується транслітерація

 

Назва матеріалу

українською мовою

 

Назва матеріалу

російською мовою

 

Назва матеріалу

англійською мовою

 

Ключові слова українською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)

 

Ключові слова російською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)

 

Ключові слова англійською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)

 

Дата публікації (рік –обов’язковo, день, місяць – факультативно)

 

Назва журналу, рік, номер, сторінки (для статті)

 

Індекси УДК, ББК

 

Ідентифікатори (ISSN, ISBN)

 

Характер або жанр змісту ресурсу

(обрати необхідне)

Стаття, Книга, Глава з книги, Навчальний об’єкт, Зображення,  Зображення тривимірне, Мапа, Препринт, Презентація, Звукозапис, Програмне забезпечення, Технічний звіт, Дисертація, Відео-матеріал, інше

Мова (мова оригіналу твору)

 

Анотація українською мовою

 

Анотація російською мовою

 

Анотація англійською мовою

 

Спонсорська підтримка, якщо є (введіть у текстове поле імена/найменування спонсорів та/чи коди фондів)

 

Примітки

(можна вказувати зміст матеріалу, відгуки, коментарі про матеріал, тощо)

 

 

 

 

 

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Інститут, факультет, кафедра, структурний підрозділ

 

Посада

 

Контактні телефони

 

E-mail