Додаток 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВНУТРІШНЬОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПОЗИТАРІЮ